Udskriv denne side

Referat generalforsamling 2011

Referat fra Børnefamiliegruppen Region Midtjyllands Generalforsamling

Dato: Onsdag d. 26. oktober kl. 18.00

Sted: Brygger Bauers Grotter, Viborg

Antal deltagere: 30 personer

Velkomst ved Dorthe Lund Pedersen

Dorthe bød velkommen, hvorefter hun viste et Power Point show med billeder af vores dejlige børn og unge.

Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Michael S. Sørensen som dirigent, og Michael modtog valg

Beretning fra Dorthe & Heidi

Dorthe fortalte om turen til Frankrig med de unge fra 12-17 år. Der blev samtidig vist billeder fra deres tur. Der blev optaget film i Frankrig, og denne film lægges på hjemmesiden snarest muligt, så man kan downloade den selv.

Dorthe fortalte ligeledes, at Børnefamiliegruppen Region Midtjylland havde fået kr. 256.000 fra Bamses Mindekoncert.

Heidi fortalte om arrangementet for de 0 – 6-årige børn, hvor godt 90 pers. var samlet i Jesperhus Blomsterpark. Her kom parkens maskotter Rita & Hugo på besøg og uddelte gaver til børnene.  Derudover fortalte Heidi om arrangementet for de 7 – 11-årige og deres familier – dette foregik i Vejen Idrætscenter. Her var der masser af fysiske aktiviteter og godt humør.

Sidst men ikke mindst hørte vi om Baboon City arrangementet, hvor godt 135 personer var samlet i Herning. Alle tre arrangementer forløb efter planen og bestyrelsen har fået meget positive tilbagemeldinger. Tak for det!

Nyt fra Diabetesforeningen v/ Dorthe

Landsindsamlingen – der blev samlet i alt 1,3 mio. kr. ind. Resultatet for Region Midtjylland var 288.527,49 kr. Det er virkelig godt gået – vi blev nr. 2 i indsamlingen på landsplan.

Landsindsamlingen 2012 finder sted søndag den 3. juni – husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu!

Skrabelodder

Dorthe og Heidi fortalte, at vi gerne ville være på første pladsen for salg af skrabelodder. Blandt andet derfor trækkes der lod om et gavekort på 5.000 kr. til Euro Camp blandt alle, der sælger min. 25 skrabelodder, og overført provisionen til Børnefamiliegruppen inden den 19. november. Udtrækningen finder sted i forbindelse med Julefesten i Silkeborg Sportscenter, men gevinsten eftersendes såfremt man ikke har mulighed for at deltage!

Fremlæggelse af regnskab for 2010 v/ kassere Nynne

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Nynne kunne fortælle at fremadrettet skal vores Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar mdr. Dette betyder, at regnskabet vil langt mere aktuelt, når det godkendes.

Godkendelse af vedtægtsændringer.

Der var allerede vedtaget en ændring i forbindelse med Repræsentantskabsmøde i Odense den 29. maj, hvilket betyder, at Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar. Derudover havde bestyrelsen for Børnefamiliegruppen i Region Midtjylland fremsat forslag om en øvre grænse på 6 pers. i bestyrelsen. Sidstnævnte blev vedtaget på generalforsamlingen. De nye vedtægter findes på hjemmesiden sammen med dette referat.

Indkommende forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg var:

Dorthe Lund Pedersen – Ønsker ikke genvalg.

Lisbeth Reumert Hoffman – Modtog genvalg.

Mette Mejlby Hansen – Modtog genvalg.

Lisbet og Mette blev valgt og er nu indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Heidi Andersen som formand, Nynne Bundgaard som kassere og Lisbeth Reumert som sekretær.

Valg af suppleanter

1. suppleant blev Pia Elmholdt.

2. suppleant blev Birthe Hansen.

Valg af kritisk revisor

Tue Nielson blev genvalgt som kritisk revisor.

Eventuelt

Dorthe takkede for hendes tid i Børnefamiliegruppen, hvorefter Heidi overrakte en gave på Børnefamiliegruppens vegne.

Efter middagen afholdte Michael Skjødt Sørensen et spændende foredrag omhandlende det at være ung med Type 1 diabetes samt, hvad man som medlem kan bruge foreningen til.

Tusind tak til alle som bakkede op om Generalforsamlingen – det var en fornøjelse at se så mange!