Her kan du følge NYT på hjemmesiden.

Du kan også vælge at gå direkte til forsiden

 

Vedr. Julearrangement i Bowl n´Fun, Skive den 20. november.

Program:
Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst & registrering
Kl. 10:30 - 11:30 Julebanko hold 1 / Bowling hold 2
Kl. 11:30 Buffet hold 1 + hold 2
Kl. 13:00 - 14:30 Bowling hold 1 / Julebanko hold 2
Kl. 14:30 Fælles afslutning med softice samt kaffe/te

Egenbetalingen er DKK 150,00 pr. voksen (fra og med 12 år) og DKK 100,00 pr. barn. Bemærk diabetes barnet deltager gratis. Husk at påføre diabetes barnets navn ved overførsel til konto nr. 3574 - 10614805.

Bedsteforældre er meget velkomne, og vi håber at se rigtig mange. Tilmelding sker via mail: barnmidtjylland@diabetes.dk.

HUSK at hver deltager medbringer en pakke til værdi af ca. 25 kr.

Tilmeldingsfristen er søndag den 14. november.

 

 

 

Vedr. Pårørendearrangement den 7. november:

Ankomst og morgenkaffe kl. 9.15-10
Programmet starter kl 10 og slutter ca kl 15, og efterfølgende eftermiddagskaffe.

 

AFLYSNING.

Golfarrangement for de 14-17 årige d. 25/9-21 er aflyst pga. manglende tilmelding.

 

OBS!

Nyt om arrangement i Baboon City d. 25/9-21 under "Arrangementer".  Bemærk kort tilmeldingsfrist.

Golfarrangement for de 14-17 årige d. 25/9-21 er oprettet under "Arrangementer". Bemærk MEGET kort tilmeldingsfrist.

Pårørende arrangement d. 7/11-21 er oprettet under "Arrangementer".

Julearrangement d. 20/11.21 er oprettet under "Arrangementer". Flere informationer følger.

General Forsamling 2022 er oprettet under "Arrangementer". Kære forældre, hold øje med den. Det bliver en god weekend med erfaringsudveksling, hygge, mad og overnatning.

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN

Så har bestyrelsen igen kunne samles og har planlagt efterårets arrangementer.

Programmet for efteråret 2021 indeholder følgende:

Baboon City den 25. september
- For de yngre
- Flere informationer følger.

Golf & spisning i Ry den 25. september.
- For de 14 til 17-årige og tag deres ven/veninde med.
- Med deltagelse fra diabetestforeningens Unge-Gruppe.
- Arrangementet er for ALLE. Øvede som nybegyndere.
- Der er undervisning med golfklubbens Pro
- Spil på 9-huller banen
- Præmieoverrækkelse, spisning i klubhuset samt lidt information om Unge-Gruppen.
- Pris 100 kr. for medlem, 150 kr. for ven/veninde.

Pårørendearrangement den 7. november. Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.
- Livet som pårørende til et barn med diabetes kan godt være en stor mundfuld for mange. Nervøsiteten melder sig og flere spørgsmål presser sig på. Blandt andet hvordan jeg regner kulhydrater ud? Hvordan hjælper jeg med at dosere insulin på pumpe/pen? Flere forældre til et barn med diabetes har oplevet, at pårørende eller forældre til venner/veninder ikke har mod på at passe børnene efter en diagnose. Derfor vil vi gerne hjælpe med at klæde alle pårørende på, så hverdagen med diabetes bliver lidt nemmere.
- Ankomst og Morgenmad
- Foredrag ved Jørgen Andersen, mit liv med diabetes 1 og far til diabetesbarn.
- Frokostbuffet
- Foredrag og praktik ved diabetessygeplejeske Linda Møller Hansen fra Viborg Sygehus.
- Afslutning med kaffe og kage.
- Bemærk at der tidligere er holdt kursus med identisk indhold, hvorfor tilbuddet er til NYE pårørende.
- Pris pr. deltager er 150,00 og der er et tilmeldings maks. på 4 pårørende pr. diabetesbarn.
- Bemærk at dette IKKE er et arrangement for forældre til et diabetesbarn, men i stedet for pårørende man ønsker bedre klædt på til at hjælpe med at passe diabetesbarnet.

Julearrangement i Bowl n´Fun, Skive den 20. november.
- Flere informationer følger.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmelding er åben.

Tilmeldingen foregår via mail til: barnmidtjylland@diabetes.dk . Husk at påføre medlemsnummer, navn på alle deltagere samt alder på børnene. Egenbetalingen overføres til konto nr. 3574 – 10614805. Der kan være begrænset antal pladser og således fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Nærmere informationer vil også følge på Facebook og på vores hjemmeside.

Vi håber på at se mange af jer i løbet af efteråret.


Mvh.
Børne- familliegruppen, Midtjylland